Şehir, Tasavvuf ve Pax Ottomana

BİLAD KONUŞMALARI III
Konuşmacı: Yrd. Doç. Dr. Hasan KARATAŞ
Konu: Yükseliş Devrinde Anadolu’da Şehir, Tasavvuf ve Pax Ottomana

Hasan Karataş hocamız, Berkeley Üniversitesi’de tamamladığı doktora tezinin bir bölümünü, “Şehir, Tasavvuf ve Pax Ottomana” başlığı ile anlattı. Sunumunda 1402-1512 tarihleri arasında Amasya şehrinin Osmanlı yönetiminde, devletin doğu siyasetinde ve Osmanlı barışında nasıl etkili olduğunu özetledi. Anadolu’da Osmanlı’ya ilk bağlanan şehir olarak Amasya ilinin şehzadeler şehri olmasındaki süreçten, şehirdeki tasavvuf, sanat ve ilim erbabının İstanbul’a taşınarak devletin geleceğinde nasıl kritik bir rol oynadığına kadar geniş bir harita çizen hocamız, aslında bu hikayenin geçmişte kalan bir olay olmadığını, merkez-çevre ilişkisi bağlamında bu coğrafi münasebetin günümüze varana dek birçok örneğinin olduğunu söyledi. Bu enfes sunumundan dolayı kendisine teşekkür ederiz.