“Öteki Aynasında Kendini İzlemek” Yayımlandı

“ÖTEKİ AYNASINDA KENDİNİ İZLEMEK: AHMET MİDHAT EFENDİ VE GASPIRALI İSMAİL BEY’İN ROMANLARINDA OKSİDENTALİZM” KİTABI YAYIMLANDI

 

Kademe eğitim programı hocalarımızdan kıymetli hocamız Dr. Öğr. Üyesi Demet Koçyiğit’in “Öteki Aynasında Kendini İzlemek: Ahmed Midhat Efendi ve Gaspıralı İsmail Bey’in Romanlarında Oksidentalizm” başlıklı çalışması, Ketebe Yayınları tarafından yayımlanmıştır. On dokuzuncu yüzyıl Türk romanında üretilen Batı imgesinin analizini içeren bu çalışma, Oksidentalizm’in felsefi, sosyolojik ve tarihî derinliğini tartışmakla birlikte Ahmed Midhat Efendi ve Gaspıralı İsmail Bey’in Batı’ya seyahat romanlarında Ben ve Öteki’nin izdüşümlerine ışık tutmaktadır. Hocamızı bu yayınından dolayı tebrik eder, literatüre olan katkılarından dolayı teşekkür ederiz.