Kapalı Dünyadan Sonsuz Evrene (Okuma Grubu)

 

Kapalı Dünyadan Sonsuz Evrene (Okuma Grubu) – Eyüp Engin Küçük 

 

Bu okuma grubunda Alexandre Koyre’nin Kapalı Dünya’dan Sonsuz Evren’e kitabı ele alınacaktır. Koyre bu kitapta doğa, evren ve fizik algılarının dönüşümünü Rönesans’tan modern döneme kadar olan süreci içerisinde belirli düşünürler üzerinden ele almıştır. 12 bölümden oluşan kitabın her bir bölümü belirli filozof veya bilim adamının düşüncelerini incelemektedir. Kitap büyük ölçüde bu düşünürlerin temel kaynaklarının şerhi olarak yazılmıştır. Bu okuma grubundaki hedefimiz her hafta kitabın bir bölümünü ele alarak bu dönüşümleri tartışmak ve analiz etmektir.