Kadim İnsanı Anlamak Dersi

Bilad Yaz Okulu’20 kapsamında gerçekleştirdiğimiz “Kadim İnsanı Anlamak” dersimizin ikinci oturumunu Mardin Artuklu Üniversitesinden Bilal Toprak gerçekleştirdi. Arkeoloji ve dinler tarihinin karşılıklı etkileşiminin vurgulandığı derste aynı zamanda, din arkeolojisinin meseleleri ve mümkünatı hem yerel hem de küresel ölçekte gözler önüne serildi. Hocamıza yaptığı konuşma için teşekkür eder; çalışmalarında başarılar dileriz.

Bilad Yaz Okulu’20 kapsamında gerçekleştirdiğimiz “Kadim İnsanı Anlamak” dersimizin son oturumunu İstanbul Üniversitesinden Bilal Patacı gerçekleştirdi. Yaşadığı dünyayı mitosla ile sese büründüren insan ile hayatını mitosa göre düzenleyip anlamlandıran toplum arasındaki diyalektik ve zorunlu ilişkiyi vurgulayan Patacı, aynı zamanda mitosun niteliklerine ve tarihsel düzlemde nasıl alımlandığına dikkat çekti. Hocamıza yaptığı konuşma için teşekkür eder; çalışmalarında başarılar dileriz.