Hikmet İlimler Akademisi (2023 – 2024) Başvuruları Başladı!

HİKMET İLİMLER AKADEMİSİ 

Hikmet İlimler Akademisi başvurularımız başladı. Başvurunuzu yapmadan önce lütfen aşağıda yer alan program hakkındaki bilgilendirmeyi okuyunuz.

Hikmet İlimler Akademisi; BİLAD İlmi Araştırmalar Derneği çatısı altında Hikmet Eğitim ve Kültür Vakfı’nın destekleriyle, İstanbul’da 4 yıllık lisans bölümlerinde okuyan erkek öğrencilere yönelik 3 yıllık bir eğitim programıdır.

Programın amacı; Temel İslam Kültürü ve Sosyal Bilimler sahalarında nitelikli bir eğitim desteği sunarak katılımcıların, ilmi altyapıya sahip bireyler olarak yetişmelerine, ait oldukları kültürün bileşenlerini benimsemelerine ve yaşadıkları çağa aktif birer özne olarak yön verecek potansiyele sahip olmalarına katkı sağlamaktır.

Hikmet İlimler Akademisi; Kur’an-ı Kerim, Akaid, Tefsir Usulü ve Tarihi, Hadis Usulü ve Tarihi, Siyer, Fıkıh Usulü, Çağdaş İslami Akımlar, İslam Tarihi, Riyazü’s Salihin, İslam Ahlakı, Batı Düşüncesi, Türkiye Yakın Tarihi, 19. Yüzyıl Dünya Tarihi, Dinler Tarihi, Kur’an’a ve Hadis’e Modern Yaklaşımlar, Modernleşen islam Dünyası ve Sosyal Teori’den oluşan müfredatının yanı sıra atölye ve okuma grupları, Bilad konuşmaları, yaz ve kış kampları, çeşitli sosyal-kültürel ve sanatsal faaliyetler düzenleyen, alanında uzman hocaların ve danışmanların riyasetinde akademik yönlendirme, yazım ve araştırma hizmeti sunan dopdolu bir eğitim programıdır.

  • Programımız haftasonu cumartesi günleri 09:00-17:00 aralığında BİLAD derneğine ait Küçük Çamlıca mevkiindeki eğitim binasında gerçekleştirilmektedir.
  • Programa kabul edilen öğrencilerin atölye ve okuma gruplarından birine katılmaları zorunludur.  Atölye ve Okuma grupları öğrencilerin ders yoğunlukları dikkate alınarak hafta içi akşamları yapılmaktadır.
  • Programın her dönemi  11 haftalık bir periyoda yayılmakta ve her dönemde ölçme ve değerlendirme için iki sınav uygulanmaktadır.
  • Programda devamlılık esastır (Katılımcılar derslerin %80’nine gelmekle yükümlüdür).
  • Programın 3. yılında öğrencilerin seçtikleri konu başlığında akademik bir metin yazması veya teblig sunması beklenir.
  • Programa kabul edilen öğrencilere burs desteği sağlanmaktadır.

 

NOT: İstanbul’da Üniversite okuyan 25 yaş altı Hazırlık, 1. ve 2. sınıf öğrencileri programa başvuru yapabilmektedir.

 

ÖNEMLİ TARİHLER: 

Son Başvuru Tarihi: 20 Eylül 2023

Yazılı Sınav: 23 Eylül 2023

Mülakat: Mülakat tarihi daha sonra duyurulacaktır.

 

Başvuru için tıklayınız.

 

Not: Hikmet İlimler Akademisi pandemi politikaları nedeniyle üniversitelerin tümüyle online eğitime geçmesi durumunda programın başvuru, değerlendirme, başlangıç tarihlerinde ve program formatında bazı değişiklikler yapma hakkını saklı tutar. Herhangi bir değişikliğin olması durumunda başvuru yapanlara kayıtlı iletişim bilgileri üzerinden bilgilendirme yapılacak, ayrıca bu durum sosyal medya hesapları ve web sitesi aracılığıyla da ilan edilecektir.