Biyoetik

Bu hafta düzenlediğimiz “Biyoetik” başlıklı seminerimiz için Dr. Öğr. Üyesi Merve Özaykal akademi öğrencilerimizle bir araya geldi.

İlk olarak Biyoetiğin, tıp, mühendislik ve biyoteknoloji alanlarıyla olan ilişkisinden bahsederek bu teknolojilerdeki gelişmelerle birlikte ortaya çıkan etik, dini ve hukuki problemleri ahlaki açıdan ele alan, değerlendiren ve çözüm üretme çabasında olan bir çalışma alanı olduğunu belirtti.
Daha sonra ise günümüz modern tıp teknolojilerindeki gelişmelerle birlikte karşı karşıya kaldığımız genetiği değiştirilmiş organizmalar, yeni üreme teknolojileri, organ nakli, kök hücre çalışmaları, insan ve hayvan bedenlerinin denek olarak kullanılması, beyin ölümü, çevre ve hayvan etiği gibi farklı durum ve uygulamaların fıkhi boyutlarına dini, hukuki ve sosyal açıdan yapılacak interdisipliner bir yaklaşımla çözüm bulunabileceğini ifade etti. Tüm bu sorunlar ve çözüm arayışlarının İslami perspektiften değerlendirilmesiyle “Biyofıkıh” gibi bir kavramın ortaya çıktığını belirten Özaykal, insan, hayvan ve ekinler üzerinde yapılan tasarruflara belli sınırlar çizilmesi gerektiğini vurgularken; yapılan uygulamalarda “zaruret mi ihtiyaç mı” ilkesini gözeterek zaruret olmadığı durumlarda yapılacak herhangi bir müdaheleden kaçınılması gerektiğinin altını çizmiştir.

Katılımlarından dolayı kendisine teşekkürlerimizi sunarız.