Pehlevilerden İslam Cumhuriyetine Modern İran

25 Aralık 2018 Salı akşamı “Bilad Kültür Sohbetleri” konuşma serisi kapsamında Dr. Öğr. Üyesi Serhan Afacan’dan “Pehlevilerden İslam Cumhuriyetine Modern İran” başlıklı sunumunu dinledik.

Afacan, Modern İran’ın geçirdiği dönüşümü anlayabilmek için temel olarak şiîlik, Şah İsmail, antik İran ve modernleşme hakkında kayda değer bir bilgimizin olması gerektiğini, ancak bu bilgi zemininde İran’ın yakın tarihinin ve halihazırdaki güncel durumunun anlaşılabileceğini kaydetti. Şah rejimi, Musaddık darbesi ve İslam devrimi gibi önemli kırılma noktaları üzerinden İran’ın son yüzyılına baktığımızda birbirine muhalif hareketlerin modernleşme olgusundan ziyade benimsemedikleri bir modernleşme teklifine muhalif olduklarının altını çizilen Afacan, seküler hareketler ile İslamcı (!) hareketlerin modern bir İran kurgusunda hemfikir olduklarını ifade etti. Afacan’a göre İslam’ın İran coğrafyasına ulaşmasından bu yana her rejim veya hanedan değişikliklerinde yönetici elitlerin sorduğu soru aynı olarak kalmıştır. İslam’ın adaletin tesis edilmesindeki rolü nedir? İran’daki toplumsal ve siyasi hareketlerin ajandalarında bu soruya verdikleri cevap eşliğinde bir söylem ürettikleri göz ardı edilmemelidir.

Serhan Afacan hocamıza bu değerli sunumu için teşekkür ediyoruz.