Meslek Ahlakı Öğrenci Paneli

Minhâc İlim Akademisi, öğrencileri ihtisas alanlarıyla bağlantılı olarak araştırmaya sevk edecek, kendi alanlarını ahlak perspektifinden tanımalarına ve problemleri tespit etmelerine kapı aralayacak “Meslek Ahlakı” ana başlıklı bir öğrenci paneli düzenlemiştir.
Program Dr.Öğr.Üyesi Gülsüm Pehlivan Ağırakça hocamızın “Mesleki Ahlak’ın Ne’liği ve İslami Temelleri” başlıklı sunumu ile başlamış ve ardından öğrencilerimizin alanlarıyla bağlantılı olarak hazırladıkları konuları belirlenen süre zarfında ele almalarıyla tamamlanmıştır. Panel süresince ele alınan alt başlıklar:
“Psikoterapi ve Ahlak”,
“Dil Eğitimi Özelinde Öğretmenlik Ahlakı”,
“Hemşirelik Mesleği Uygulamalarında Hemşire ve Hasta (Hakları) Açısından Mahremiyet” ve
“Medya ve Ahlak -İslamafobi’nin Üretilmesinde Medya’nın Rolü-” şeklinde olmuştur.
Katkı ve katılımlarından dolayı tüm hocalarımız, öğrencilerimiz ve misafirlerimize teşekkürlerimizi sunarız.