Mekân Feşmekân: Mekân Fenomenolojisi Atölyesi

Mekân Feşmekân: Mekân Fenomenolojisi Atölyesi – Dr. Abdullah Başaran (Hitit Üniversitesi)

 

Mekan, içinde bulunduğumuz bir yer midir yoksa bizim içinde olmamıza bağlı olmayan bir boşluk mu? İçinde olmak, dışında olmak nedir? Ya da boşluk var mıdır? Peki uzay ya da uzam nedir? ​Mekan Feşmekan​, felsefeden edebiyata, sosyolojiden mimariye, psikolojiden sanata, her bir ayrı alanın farklı şekilde ele aldığı “mekan” üzerine düşünme atölyesidir. Burada atölye katılımcılarından beklenen, kendi dünya tecrübeleri ve yaşam anlatılarıyla, dil ve yazın dünyasıyla ilişkileri ve düşünme üzerine söylev oluşturma, nutuk atma becerileriyle atölyenin irdelediği soruya aktif bir şekilde katılmaktır: Mekan nedir? Ben nasıl tecrübe ederim? Bu minvalde, Gaston Bachelard’ın ​Mekanın Poetikası​ merkezde olmak üzere mekan fenomenolojisine çeşitli metinler okunacak; buna ek olarak (ve asıl amaç olarak), haftalık sunumlar ve tartışmalarla birlikte katılımcılar, mekana dair kendi yazılarını yayınlanabilir hâle getirmeye çalışacaklar. ​Mekan Feşmekan​, mekan fenomenolojisi üzerine, metin odaklı bir yazı atölyesidir.