Kur’an’ı Anlayarak Okuma Atölyesi

Fatma Serap Karamollaoğlu hocamız eşliğinde yaptığımız derste, Kur’an’da geçen ve bir şekliyle Türkçe’de kullanılan kelime köklerinden yola çıkılarak bilinen kelime manalarının anlaşılır hale gelmesi hedeflenmiştir.
Belli bir seviyede Lisan, Sarf ve Nahiv bilgilerinin gerekli olduğu derste, bu çalışma için özel olarak hazırlanan “Türkçe Konuşanlar için Kur’an-ı Anlayarak Okuma Rehberi” kitabı kaynak olarak kullanılmaktadır. Haftalık olarak belirlenen dilbilgisi konuları hazırlanan tablolar ile ezberlenmekte ve kelimelerin birbirine dönüşüm tablosu üzerinde çalışılmaktadır. Sonrasında ise ayetler üzerinde pratik yapılmaktadır.