İlimler Akademisi oryantasyon toplantısı

Hikmet İlimler Akademisi’ne kabul edilen öğrencilerimize programa dair bir tanıtım gerçekleştirdik. Katılımcılar programın işleyişi ve seyri hakkında bilgilendirildi. Akabinde aramıza yeni katılan öğrencilerimiz ile 2. kademedeki öğrencilerimiz ikram sırasında tanıştılar.