Hukuk, Yasa ve İnsan Atölyesi

Hukuk, Yasa ve İnsan Atölyesi – Abdullah Eryiğit (İstanbul Medipol Üniversitesi)

 

Bu atölyede hukuk – yasa ve insan unsurlarının her üçünün birbiriyle kurduğu ilişkiler konuşulacaktır. Bunu yaparken Batı düşüncesinin önemli duraklarında birçok kilometre taşı filozof ve siyasetçinin görüşleri tartışılır. Dolayısıyla teorik ve pratik açıdan hukuk, felsefe ve siyaset atölyenin konularıdır. Zikredilen disiplinlerin çatısı altında incelenen insan yaşamıdır. Ancak bu yaşam, bütünüyle yasalar tarafından düzenlenen, olağan akışında yasanın gölgesi altında tamamlanan bir insan ömrü değildir. Çünkü yasa ve insan arasındaki ilişki her zaman tek yönlü değildir. Nasıl ki yasa, insan hayatını düzenliyorsa aynı şekilde insanlar da yasaları düzenleyebilirler. Bu atölyede ise insanın yasaları değiştirme, kaldırma, yenileme ve düzenleme yetkisinin özel bir türünü konu edilir. Bu sıradan bir insanın yaşamı değil yasa-üstü insanın hayatıdır. O sadece yasaları değiştirmek, kaldırmak, yenilemek ya da düzenlemekle kalmaz aynı zamanda kendisi için bağlayıcı beşerî bir yasanın da bulunmadığı iddia eder. Ancak hukuk sadece yürürlükte olan yasalar toplamı değildir. O halde yasa-üstü insanın hukuk karşısında konumlandırılması ve doğal hukukla kurduğu ilişkinin incelenmesi gerekir.