Divan Şairlerinin Orucu

 

DİVAN ŞAİRLERİNİN ORUCU

 

BİLAD Konuşmaları serisinin bu dönemki dördüncü seminerinde Dursun Ali Tökel, “Divan Şairlerinin Orucu” başlıklı sunumuyla bizlerleydi. Ramazan ayının divan şiirindeki yeri ve öneminin tespitiyle başlayan konuşmada Nâbî, Nefî, Bahtî, Sürûrî başta olmak üzere pek çok şairin ramazan ayı ve orucun hakikatini ortaya koyan dizeleri tahlil edildi. Değerli vaktini ayırdığı için Dursun Ali Tökel’e ve katılımlarından dolayı BİLAD öğrencilerine teşekkür ederiz.