Bilim Tarihi Atölyesi

2017-2018 Dönemi
Bilim Tarihi Atölyesi
Erkan Karabekmez

Pazartesi, 16:00
26 Ekim – 4 Aralık (7 Hafta)

Dersin Konusu: Tarih yazmak, olguları düzenli bir şekilde bir araya getirmek ve olayları doğru bir şekilde sıralamaktan ibaret değildir; neyi dahil edeceğiniz ve kimi hariç tutacağınız gibi konularda seçimler yaparak geçmişi yorumlamayı, dünyayı yeniden çizmeyi de içerir. Bilim tarihi atölyemizde avrupa-merkezciliğe saplanmadan, kronolojiye boğulmadan, tematik bir okumayla genel geçer varsayımları sorgulamayı ve farklı bir bakış açısı kazanmayı deneyeceğiz.

Ders Programı
1.hafta: Bilimin temelleri
2.hafta: Bilimin yerelliği
3.hafta: Deneysel bilimin doğuşu
4.hafta: Bilimin kurumları
5.hafta: Bilimsel yasaların   doğuşu
6.hafta: Mikroevrenin keşfi
7.hafta: Bilimin endüstrileşmesi