Alvin Plantinga ve Analitik Din Felsefesi

ALVIN PLANTINGA VE ANALİTİK DİN FELSEFESİ

BİLAD Kültür Sohbetleri bünyesinde Fikret Çetin, “Alvin Plantinga ve Analitik Din Felsefesi” başlıklı sunumuyla bizlerleydi. Kıta Felsefesi ve Analitik Felsefe ayrımıyla başlayan konuşma boyunca dil, din, bilim, metafizik, tanrının ispatı gibi konular Alvin Plantinga’nın görüşleri çerçevesinde ve Analitik Felsefenin sorunları bağlamında tartışıldı.